Efekty pro DPP a DPČ - zákonné příplatky (CZ)

V tomto článku se dočtete o zákonných příplatcích za práci v noci, o víkendu a ve svátek, a to zejména v souvislosti s pracovníky, kteří pracují na základě Dohody o provedení práce (DPP) nebo Dohody o pracovní činnosti (DPČ).

Počítání příplatků za práci v nočních hodinách, o víkendu a ve dnech státních svátků v aplikaci zajišťuje funkce Efekty. Efekty umožňují za určitých nastavených okolností měnit mzdy i ceny, a to formou hodinové sazby, fixní částky nebo procentní změny.

Pro nastavení efektů jděte do sekce NastaveníPráceEfekty.

1. Noční práce: 10% příplatek za práci odvedenou mezi 22:00 – 6:00.

V nastavení efektu zvolíte časové rozmezí, které má aplikace považovat za noční práci. Příplatek bude přidán pouze za část směny, která do daného časového rozpětí zasahují. Pokud například je čas směny 19:00 – 3:00, příplatek bude započítán pouze za čas strávený prací na směně v čase 22:00 - 3:00.

                                  

2. Práce o víkendu: 10% příplatek za práci odvedenou v sobotu a v neděli.

V nastavení efektu vyplníte pouze název, typ, bonus a vybrané profese. Není potřeba nic dalšího nastavovat, aplikace sama sleduje, zda směna do víkendových dní zasáhne či ne.

                                               

3. Práce ve dnech státního svátku: 100% příplatek za práci odvedenou v den státního svátku.

V nastavení efektu vyplníte pouze název, typ, bonus a vybrané profese. Není potřeba nic dalšího nastavovat, aplikace sama sleduje, zda směna do státního svátku zasáhne či ne.

                                            

Automatické vytvoření efektů

Efekt můžete nastavit automaticky pro vybrané profese a/nebo pozice na směně, případně pro všechny.

Pokud zvolíte možnost ‘‘Všechny profese‘‘, všechny nově vytvořené pozice budou mít tento efekt automaticky přidaný.

Pokud nevyberete nic, efekt bude potřeba přidat k pozicím manuálně v editaci směny (viz níže).

                                                  

Přidání a odebrání efektů

Pokud efekt nenastavíte automaticky pro všechny profese, nebo pokud máte v systému již vytvořené směny, ke kterým chcete efekt na počítání příplatků přidat, můžete je přidat přes editaci směny v řádku vybrané pozice v záložce ceny. Zároveň zde uvidíte odhadovanou výši příplatků. Příplatek obdrží všichni pracovníci na dané pozici na směně.


Příplatky v peněženkách pracovníků

Během uzavírání směny dojde k finálnímu spočítání příplatků na základě reálně potvrzené docházky a ratingové mzdy pracovníků.

Záznam v peněžence pracovníka ke konkrétní směně obsahuje detailní rozpad části mzdy – základní mzdu za práci a všechny případné příplatky.

Příplatky mají také separátní záznam v csv exportu z této část aplikace.

 

Příplatky v peněženkách pracovníků – pohled pracovníka

Pracovníci také vidí kompletní informace o mzdě v podrobnostech záznamu v peněžence:

💡Tip: S OnSinch můžete také pohodlně hlídat zákonné limity smluv DPP

💡Tip: Efekty mohou zároveň ovlivnit stejným způsobem ceny, které účtujete vašim klientům. Stačí vyplnit v nastavení efektu také políčko ''Procentová cena''.